YUINFO 2015


Prijava za izlagače

Kopaonik8.mart - 11.mart 2015. godine

 

Podaci o firmi

   
Naziv firme       Telefon  
PIB     Fax  
Adresa     e-mail  
Grad, Poštanski broj     Web site  

Osoba za kontakt iz naše kompanije:

   
Ime i prezime       Telefon  
Funkcija     Mobilni  
e-mail     Fax  
Napomena