YU INFO 2008

Kopaonik8.mart - 11.mart 2015. godine

 

14. naučno-stručna konferencija u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija - YU INFO održana je na Kopaoniku, u Kongresnom centru „Sunčani vrhovi“ od 9.3 do 12.3.2008. Konferencijske aktivnosti u vidu autorski radovi stručne javnosti, prezentacija rešenja najeminentnijih domaćih i stranih kompanija i društvene aktivnosti u večernjim časovima su u potpunosti ispunile 4 dana Konferencije. YU INFO 2008 je okupio 465 registrovanih učesnika, predstavnika naučno-istraživačkih ustanova, IKT kompanija i stručnjaka zainteresovanih za najnovije pravce razvoja ove oblasti.

Tokom 4 dana učesnicima je prezentovan 171 autorski rad u formi usmenog izlaganja ili panela, 12 kompanijskih prezentacija i 4 evropska projekta finansirana od strane Evropske komisije. Najsrećniji su sa Konferencije poneli poklone koje su osvojili u nagranim igrama Lexmarka, Ericssona, Telekoma Srbija i Enela PS. U okviru društvenog programa, tokom 3 večeri, su organizovana 2 kompanijska party-a (SAGA i Ericsson) i tradicionalni Tehnicom basket turnir.


Otvaranje Konferencije i Key note sesija

Otvaranje YU INFO 2008

Na otvaranju Konferencije, učesnicima se obratio Državni sekretar u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo – prof.dr Milenko Cvetinović sa pregledom trenutnog stanja IKT u Srbiji.

prof.dr Milenko Cvetinović na key note sesiji

U okviru Key note sesije top menadžment izraelske kompanije 2BSAFE predstavio je rešenja u oblasti sigurnosti i eGovernmenta, top menadžment Microsoft-a za Srbiju i Crnu Goru predstavio je najnovija dostignuća razvojnog centra u Beogradu, dok je kompanija SAGA, vodeći domaći sistem integrator, predstavila portfolio svojih usluga i realizovaih projekata.

Dejan Cvetković i Slaven Iljačić, Microsoft


Prezentacije naučnih radova

171 rad, svrstan u 6 programskih oblasti, su prezentovani u okviru 8 sesija usmenih izlaganja i 4 panela. Ove godine najviše radova je prijavljeno iz oblasti e-Society (e-Learning, e-Government i sl.) i Računarske mreže i telekomunikacije.

Sesija prezentacije autorskih radova


Prezentacije kompanijskih rešenja

Učešće na ovogodišnjoj YU INFO konferenciji su obezbedile najeminentije domaće i strane kompanije, sistem integratori, sa svojim rešenjima u raznim oblastima IKT: Microsoft, SAGA, 2BSAFE, Siemens IT Solutions and Services, IBM, Ericsson, CISCO, Tehnicom, Pupin Telecom Datacom, Telekom Srbija A.D., EI Informatika Niš.

Gosti iz izraela: 2BSAFE

 

Siemens IT Solutions and Services

 

Prezentacija beogradske kancelarije IBM-a


Prezentacije evropskih projekata

U okviru sesije povezivanja istraživačkih i obrazovnih kapaciteta Srbije i Evropske Unije, predstavljena su 4 projekta:

  • IDEAL-IST, Svetlana Bogdanović, Ministarstvo nauke, ICT i SME NCP
  • SCORE, Beograska otvorena škola i Informaciono društvo
  • SWEB, Matematički institut SANU i Prozone
  • Tempus projekat PDS, Tehnički fakultet u Čačku

Prezentacija IDEAL-IST

 

Prezentacija SCORE

 

Prezentacija SWEB

 

Prezentacija Tempus projekta


Tehnicom basket turnir

U ovogodišnjem basket turniru, koji je održan u sportskoj sali hotela Grand, učestvovalo je 10 ekipa. Nakon 3 kruga takmičenja, poredak je bio:

1. mesto: GRUPPO 5


2. mesto: PČELICE


3. mesto: MUNGOSI


Sledeće godine se održava jubilarni petnaesti YUINFO -
Kopaonik, mart, nadamo se više snega... Vidimo se za godinu dana!