YU INFO 2016

Kopaonik

 

Nešto ranije nego obično, od 28.02. do 02.03. 2016, na Kopaoniku je održana dvadeset treća YU INFO naučna i biznis konferencija. U okviru YU INFO konferencije, po šesti put održana je i međunarodna konferencija ICIST (International Conference on Information Society and Techology).

Kopaonik je uvek pun iznenađenja, prošle godine zatrpan snegom, a ove godine bilo je jedva dovoljno snega za uživanje u zimskim pejsažima i za skijanje u slobodnim časovima.

Za vreme četvorodnevnog trajanja konferencija okupilo se preko 200 autora naučnih i stručnih radova, predstavnika istraživačkih i visokoškolskih ustanova, kao i IT stručnjaka i menadžera, koji su predstavili svoje ideje i razmenili nova znanja i iskustva.

YU INFO i ICIST konferencije svakako ne bi mogle da se tako uspešno organizuju bez prisustva i pomoći kompanija, medju kojima i ATOS, HP, SAP, IBM, TELEGROUP, Asseco SEE, SAGA, SMART Frontier group...


Autorski radovi

Posle obavljenih recenzija za izlaganje je prihvaćeno 174 autorska rada, od toga 72 u oviru ICIST. Programom je bilo predvidjeno da se prihvaćeni radovi izlože po programskim oblastima u Kongresnoj dvorani i dve manje konferncijske sale. Sve sesije i poster sesije održane su kako je i planirano. U toku tri dana odrržano je 14 sesija (6 YU INFO i 8 ICIST) i 4 poster sesije (2 YU INFO i 2 ICIST). U okviru sesja preko 80% autora je prezentiralo svoje radove, dok je u poster sesijama odziv bio nešto manji, oko 50%. Treba istaći da je u okviru ICIST sesija ove godine broj prezentiranih radova bio oko 95 %.

Broj prisutnih po sesiji, u proseku 23, pokazuje da su radovi izazvali interesovanje, a to ilustruje i broj diskusija po sesiji koji se kretao od nekoliko do preko 20, odnosno oko 10 u proseku.

Kvalitet radova i način prezentiranja je bio na zadovoljavajućem nivou, a u velikom broju sesija prezentacija radova i diskusije su zaista zadovoljile autore i ućesnike. Treba istaći da je kao i predhodnih godina učestvovao uobčajen broj mladih autora i učesnika, što je važno i za same autore a i za budućnost konferencija YU INFO i ICIST.


Predavanje po pozivu i panel diskusije

Uspešnom radu Konferencije veoma je doprinelo aktuelno i inventivno uvodno predavanje koje je na otvaranju održao Jozek Gruskovnjak (Strategy Consultant in Inluceo Consulting Ltd.) pod nazivom “Aligning IT and Business Priorities”, zatim dva panela koja su izazvala veliko interosovanje, jedan na temu “Šta kompanije i savremeno poslovanje očekuju od javnih i privatnih društvenih mreža?”, a drugi na temu “Open Data i Open Government”, kao i prezentacija rezultata projekta “Računarski sistem za podršku korišćenja računara osoba sa invaliditetom”( D. Lacmanović , M. Ivković).


Društveni život

YU INFO Telegroup Party je bilo mesto za opuštanje učesnika Konferencije a stalni gost, bend Penthaus iz Niša, doprineo je dobrom raspoloženju. Preko dana, i pored toga što nije bilo mnogo snega, ljubitelji skijanja su imali dovoljno otvorenih staza da se rekreiraju u slobodno vreme.

Profesor Miodrag Ivković otvara YU INFO I ICIST konferencije

Docent Milan Zdravković govori o programu ICIST konferencije

Registracija učesnika u holu ispred Kongresne dvorane

Deo ekipe koja se brinula za pripremu tehnickih uslova u salama. Priprema panela za poster sesije.

Preko 200 učesnika na otvaranju Konferencije

Uvodno predavanje je održao Jozek Gruskovnjak pod nazivom “Aligning IT and Business Priorities”. Potreba i način da se IT stručnjaci i strateško rukovodstvo firme nadju na istom zadatku. Aktuelno i iventivno predavanje. Zainteresovani slušaoci. Profesor Siniša Nešković u dijalogu sa predavačem.

Sesija S3 - Računarske mreže i telekomunikacije

Sesija S4 - Veštačka inteligencija i računarska simulacija

YU INFO Poster sesija - predsedava docent Zoran Stanković

Panel “Šta kompanije i savremeno poslovanje očekuju od javnih i privatnih društvenih mreža?” je bio izuzetno aktuelan i izazvao živu diskusiju o stanju i trendovima razvoja primene drustvenih mreža za realizaciju IS, efikasnog marketiga, primenu u obrazovanju i dr.

Uvodničari za panel o društvenim mrežema bile su Ana Petonjić i Marina Rakić iz IBM, moderator profesor Miodrag Ivković

Panel “Open Data i Open Government” se bavio pitanjima o tome da li i na koji način podaci od javnog interesa koje poseduje Vlada, ministarstva i druge vladine institucije, mogu da se koriste za šire društvene i druge potrebe. Prezentirano je stanje i planovi u Srbiji, okolnim zemljam kao i u razvijenim zemljama gde ta praksa već dugo postoji. Diskusija je bila veoma živa i interesantna

Uvodničar za panel “Open Data i Open Government” bio je Aleksandar Ivić, moderator profesor Zora Konjović

Profesor Miodrag Ivković prezentira rezultate projekta “Računarski sistem za podršku korišćenja računara osoba sa invaliditetom” (D. Lacmanović, M. Ivković)

Profesor Zora Konjović i mr Dušan Korunović govore na zatvaranju Konferencije

Snega na Kopaoniku za vreme Konferrencije nije bilo preterano ali ipak dovoljno da se u slobodnim časovima uživa u šetnji i skijanju na stazama koje su bile otvorene.

Očekujemo vas iduće godine, uz još više autorskih radova, aktuelnih predavanja i panela i, nadamo se, u pravom zimskom ambijentu.