Zbornici radova YU INFO 2006-2015

Kopaonik28.februar - 02.mart 2016. godine

 

Sa ove stranice možete pristupiti arhivi od ukupno 1382 rada u PDF formatu, sa poslednjih deset YU INFO konferencija.. Svi radovi su po godinama prikazani po imenima radova, autora ili koautora, kao i po programskim oblastima. Zbornici sadrže i interaktivnu pretragu raodva po naslovima, autorima ili koatorima.