Radovi po programskim oblastima: E-SOCIETY (E-LEARNING, E-GOVERNMENT, E-BUSINESS, E-HEALTH, INTERNET...)  
 
Broj radova: 13

Nikolić Vojkan, Batoćanin Duško, Đikanović Predrag:
EGOVERNMENT REPUBLIKE SRBIJE - PRODUŽENJE REGISTRACIJE MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA (str. 62)

Milićević Miroslav , Tošić Milorad, Nejković Valentina:
EKOSISTEM E-UČENJA ZASNOVAN NA RAČUNARSTVU DRUŠTVENIH MREŽA (str. 44)

Vukmirović Aleksandra, Živanović Milan, Vukmirović Jovanka:
EVALUACIJA INTEGRALNE MARKETING KAMPANJE POPISA 2011 (str. 35)

Bobar Vjekoslav:
IMPLEMENTACIJA ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE KAO SERVISA ELEKTRONSKE UPRAVE (str. 56)

Ranđelović Momčilo, Simeonov Leonid, Stanković Milena, Janev Angel:
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U REALIZACIJI NACIONALNOG TAKMIČENJA IZ INFORMATIKE „TESLA INFO KUP“ (str. 50)

Okanović Živorad, Sarić Marjana, Jevtić Vuk:
INFORMATIČKO KOMUNIKACIONA TEHNIČKA INFRASTRUKTURA I VEB SERVISI U RGZ (str. 19)

Jovičić Miloš, Zarić Goran:
JEDAN PRISTUP REŠAVANJU KONFLIKATA PRI GO O UVOĐENJU NOVOG PROIZVODA U ASORTIMAN (str. 1)

Milanov Dušanka, Berković Ivana, Jevtić Vesna, Burnać Vinko:
KORIŠĆENJE MOODLE PLATFORME U KORPORATIVNOM E-UČENJU (str. 68)

Savić Ana, Vugdelija Natalija:
PREDNOSTI UMREŽAVANJA KORISNIKA ZA UNAPREĐENJE NASTAVE (str. 13)

Vukojičić Predrag, Milošević Srđan:
REVIZIJA INFORMACIONIH SISTEMA ZASNOVANA NA PROCENI RIZIKA U KOMPANIJAMA (str. 30)

Dobrota Marina, Horvat Ana, Poledica Ana:
STUDENTS’ COMPREHENSION OF E-LEARNING (str. 40)

Radovanović Ljiljana, Stojadinović Tatjana:
UNAPREĐENJE POSLOVNOG PROCESA “PROMET I POTROŠNJA LEKOVA U REPUBLICI SRBIJI” PRIMENOM G2G I G2B FORME POSLOVANJA (str. 25)

Žikić Srđan, Koščec Margareta
ZNAČAJ MULTINACIONALNIH KORPORACIJA U PROCESU GLOBALIZACIJE NA PRIMERU KOMPANIJE MICROSOFT (str. 7)

 
vrh strane povratak na meni sponzor CD zbornika: