Radovi po programskim oblastima: RAČUNARSKI HARDVER I SISTEMI  
 
Broj radova: 5

Gajić Dušan, Tatić Dušan:
KOMPARATIVNA ANALIZA RASPBERRY PI I BLUEBERRY TV CAT RAČUNARSKIH SISTEMA ZA MULTIMEDIJALNE PRIMENE (str. 446)

Miljković Goran, Pešić Miroljub, Jocić Aleksandar, Simić Milan, Denić Dragan:
METODE OČITAVANJA PSEUDOSLUČAJNOG KODA KOD VIRTUELNIH APSOLUTNIH ENKODERA (str. 442)

Jovanović Ljubiša:
PRECIZNI MERNI PRETVARAČ FAZNOG POMERAJA STRUJNOG SIGNALA U ODNOSU NA NAPONSKI SIGNAL U ELEKTROENERGETSKOJ MREŽI (str. 437)

Radovanović Ilija, Bežanić Nikola, Popović Ivan:
SMART TRANSDUCERS APPLICATION CONCEPT IN URBAN ENVIROMENT-SMART CITY SOLUTION (str. 451)

Đorđević Borislav S., Čorni Nikola, Obradović Slobodan, Timčenko Valentina
UTICAJ INTERNOG KONTROLERA NA PERFORMANSE SSD DISKOVA (str. 433)

 
vrh strane povratak na meni sponzor CD zbornika: