Radovi po programskim oblastima: INFORMACIONI SISTEMI  
 
Broj radova: 15

Jovanović Dragan, Karadžić Žarko, Trkulja Mile:
„START-STOP“ SISTEM ZA NAPLATU PARKINGA (str. 72)

Zajmović Mahir, Salkić Hadžib , Zahirović Munir:
ANALIZA SIGURNOSTI INFORMACIJSKIH SISTEMA (str. 81)

Salkić Hadžib, Zahirović Munir, Zajmović Mahir:
EKSPERTNI SISTEMI – PODRŠKA KVALITETI NASTAVE (str. 111)

Milošević Borivoje, Obradović Slobodan:
ELEKTRONSKO UČENJE BAZIRANO NA CLOUD PLATFORMAMA (str. 99)

Radenović Danilo, Veljović Alempije, Papić Miloš Ž.:
INFORMACIONI SISTEM KAO DEO STRATEGIJE UNAPREĐENJA EKOLOŠKIH NAVIKA (str. 128)

Nikolić Ilija, Kurtanović Omer:
INFORMACIONI SISTEM PROCESA UPRAVLJANJA PROJEKTOM PRIMENOM SOFTVERA MS PROJECT (str. 144)

Mirković Sveta, Ivanović Miloš:
IS ZA EKSPLOATACIJU I ODRŽAVANJE RADNIH MAŠINA POMOĆNE MEHANIZACIJE NA POVRŠINSKOM KOPU UGLJA (str. 149)

Lukić Jelena:
METOD ZA PROCENU SISTEMA POSLOVNE INTELIGENCIJE KOJI PODRŽAVAJU DATA MINING (str. 138)

Bogdanović Dinić Sanja, Stoimenov Leonid, Tošić Saša, Vasiljević Lidija, Stanimirović Aleksandar, Ćirić Milica:
PREDLOG INTEROPERABILNE PLATFORME ZA RAZMENU PODATAKA U OKVIRU INFORMACIONOG SISTEMA P.D. JUGOISTOK (str. 105)

Božović Maja, Stoimenov Leonid, Bogdanović Dinić Sanja:
PREDLOG SISTEMA ZA MINING MEDICINSKIH PODATAKA IZ HETEROGENIH I DISTRIBUIRANIH IZVORA (str. 117)

Kablar Nataša, Kvrgić Vladimir:
PREGLED GEOGRAFSKIH INFORMACIONIH SISTEMA I PRIMERI (str. 75)

Majstorović Milosav, Nešković Siniša, Stojimirović Dejan:
PREGLED MODELA KARAKTERISTIKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMENU APSTRAKTNIH MEHANIZAMA (str. 93)

Simić Tihomir, Milosavljević Boško, Miškov Zoran, Čongradac Velimir, Krstonošić Dragan:
PRIKAZ UPRAVLJANJA IMOVINOM, ODRŽAVANJEM I TROŠKOVIMA U REALNOM VREMENU POMOĆU REŠENJA TOTALOBSERVER - PD ELEKTROVOJVODINA DOO 2011-2012 (str. 123)

Lukić Jelena:
SAP BUSINESSOBJECTS – JEDAN NAČIN IZVEŠTAVANJA NAD SAP NETWEAVER BW PODACIMA (str. 87)

Sandić Goran, Denda Zoran, Sandić Jelena
UTICAJ VIRTUALIZACIJE NA KONCEPT I REALIZACIJU MONITORINGA INFORMACIONIH SISTEMA (str. 134)

 
vrh strane povratak na meni sponzor CD zbornika: