Radovi po programskim oblastima: PRIMENJENA INFORMATIKA  
 
Broj radova: 40

Marković Nenad, Stingić Mirjana, Milovanović Božidar:
AUTOMATIZACIJA AŽURIRANJA GEOBAZE PODATAKA JP SRBIJAŠUME PRIMENOM ARCGIS MODEL BUILDERA (str. 161)

Tasić Miodrag, Kolundžija Branko:
AUTOMATSKO PRETVARANJE TROUGAONIH POVRŠINSKIH MODELA U ČETVOROUGAONE POVRŠINSKE MODELE, POGODNE ZA ELEKTROMAGNETSKU ANALIZU (str. 206)

Milenković Dejan, Jovanović Milenković Marina:
COST-BENEFIT ANALIZA IMPLEMENTACIJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA U VOJSCI SRBIJE (str. 315)

Jović Miodrag, Čisar Petar, Maravić Čisar Sanja:
DETEKCIJA LICA PRIMENOM SOBELOVOG ALGORITMA (str. 298)

Bobar Zoran, Kocka Đole:
E-KATALOG JAVNIH NABAVKI U SISTEMU ODBRANE (str. 340)

Martinov Dobrivoje, Ignjatov Zoran, Mihajlović Jasna, Ivković Miodrag, Kozlovački Gordana:
IMPLEMENTACIJA BOLNIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA U OPŠTOJ BOLNICI „ĐORĐE JOANOVIĆ“ ZRENJANIN (str. 289)

Pavlović Danijela, Joksimović Biljana:
IMPLEMENTACIJA CHANGE MANAGEMENT SISTEMA U TELEKOMU SRBIJA (str. 170)

Stojković Saša, Veselinović Aleksandar, Tot Ivan , Gavrilović Dejan:
INFORMACIONI SISTEM ZA VOĐENJE EVIDENCIJE O DAVAOCIMA KRVI NA VOJNOJ MEDICINSKOJ AKADEMIJI (str. 325)

Milivojević Zoran, Blagojević Dejan, Brodić Darko:
INHARMONIČNOST BAS ŽICE FENDER STRATOCASTER GITARE U E2-E3 OKTAVI (str. 194)

Martinov Dobrivoje, Pecev Predrag, Markoski Branko, Marković Dragan, Ignjatov Zoran:
INTERAKTIVNI TELEULTRAZVUČNI PREGLED U REALNOM VREMENU PUTEM INTERNETA NISKE PROPUSNE MOĆI - PILOT STUDIJA (str. 310)

Ratković Živanović Vanjica:
ISTRAŽIVANJE MODELA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA KADA SE NA KONKURS PRIJAVI 17 HILJADA KANDIDATA (str. 255)

Đorđević Lena, Đurić Mladen, Antić Slobodan:
KARAKTERISTIKE I NAJBOLJA PRAKSA SPREDŠIT KORISNIKA SA RAZLIČITIM NIVOOM ISKUSTVA (str. 165)

Janjić Mladen, Vujičić Momčilo, Lazarević Vera, Micić Živadin:
KOMPARATIVNA ANALIZA USPEHA UČENIKA U SREDNJOJ ŠKOLI I NA PRIJEMNOM ISPITU NA MAŠINSKIM FAKULTETIMA (str. 221)

Dostanić Adam, Diković Dušan, Peulić Aleksandar:
KOMPJUTERSKO MERENJE I NADZOR ELEKTROMAGNETNOG POLJA U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI (str. 273)

Dunđerski Ivan, Matijević Dejan, Petrović Vera, Vukić Dalibor:
METODE UNAPREĐENJA NASTAVE U OBLASTI TEHNIČKE DIJAGNOSTIKE MOTORNIH VOZILA PRIMENOM RAČUNARA (str. 232)

Veličković Stevan, Veličković Silvana:
MODIFIKACIJA MODELA PROGNOZIRANJA NOVIH SERVISA BAZIRANA NA DINAMICI RAZVOJA INFRASTRUKTURE MREŽE (str. 211)

Popov Srđan, Ćosić Đorđe, Sakulski Dušan, Velemir Marinko:
MOGUĆNOST PRIMENE SATELITSKIH SNIMAKA ZA POTREBE KONTINUALNOG PRAĆENJA INDIKATORA HAZARDA NA TERITORIJI VOJVODINE (str. 173)

Žižović Mališa, Ružičić Vesna, Nikolić Rale:
NEKI ASPEKTI UTICAJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA NA UPRAVLJANJE ZNANJEM (str. 265)

Danilović Miloš, Ilić Oliver:
NOVA FORMALIZACIJA I PROŠIRENJE FAZE UMETANJA U NEH HEURISTICI (str. 304)

Vasković Jelena, Stanković Srećko, Ljubojević Miloš, Vasković Vojkan:
POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI LINEARNIH ONLAJN MULTIMEDIJALNIH EDUKATIVNIH SADRŽAJA (str. 217)

Vasić Zoran, Jovanović Danko, Ivanišević Miodrag, Janković Despot, Rajić Zoran:
POČETNA ISKUSTVA UVOĐENJA SISTEMA PLM U DOMAĆU ODBRAMBENU INDUSTRIJU (str. 328)

Božilović Maja:
POREĐENJE E-PORESKIH SISTEMA SLOVENIJE I SRBIJE (str. 269)

Dobromirović Marko, Stojanović Saša, Radivojević Zaharije, Cvetanović Miloš:
PRIKAZ NEKOLIKO IMPLEMENTACIJA DETEKCIJE TAČKE POGLEDA UPOTREBOM KAMERE NISKE REZOLUCIJE (str. 249)

Bjelobrk Miloš, Stojimirović Dejan, Nešković Siniša:
PRIMENA METODOLOGIJE SOFTVERSKIH PROIZVODNIH LINIJA U RAZVOJU PLM SISTEMA (str. 319)

Vujanac Rodoljub, Slavković Radovan, Slavković Vukašin, Dunić Vladimir:
PRIMENA SPECIJALIZOVANIH SOFTVERA U INŽENJERSKOJ PRAKSI (str. 261)

Jovanović Velibor, Mirčevski Marjan, Nešić Jovica:
PRIMENA TEHNOLOGIJA AUTOMATSKE IDENTIFIKACIJE U LANCIMA SNABDEVANJA MUNICIJOM I MOGUĆNOST PRIMENE U VOJSCI SRBIJE (str. 334)

Antonić Mladen:
PROCENA BROJA OBRTAJA MOTORA SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM PRIMENOM BISPEKTRALNE ANALIZE (str. 227)

Krstić Goran, Stanković Zoran:
PROCENA OPTIMALNE KOLIČINE AZOTNIH ĐUBRIVA ZA PRIMENU U VOĆNJACIMA POMOĆU NEURONSKIH MREŽA (str. 243)

Rakićević Zoran, Kojić Jovana:
RAČUNARSKI PROGRAM »LEKIN« ZA REŠAVANJE PROBLEMA RASPOREĐIVANJA U PLANIRANJU PROIZVODNJE I USLUGA (str. 200)

Grkić Aleksandar, Kostur Vladimir, Perić Sreten:
RAČUNARSKI UPRAVLJANI KOČNI SISTEMI MOTORNIH VOZILA (str. 294)

Simić Milan, Miljković Goran, Jocić Aleksandar, Denić Dragan, Živanović Dragan:
RAZVOJ SISTEMA ZA METROLOŠKO OBEZBEĐENJE I TESTIRANJE ANALIZATORA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE (str. 184)

Ljubinković Zlatibor:
SIMULACIJA IT PODRŠKE ZA UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM ŽELEZNIČKIH VOZILA POMOĆU SOFTVERSKOG ALATA MS PROJECT (str. 178)

Mitrović Biljana, Branović Irina , Vesković Slavko, Milinković Sanjin, Aćimović Slaviša:
SIMULACIONI MODEL ŽELEZNIČKO-DRUMSKOG KONTEJNERSKOG TERMINALA (str. 155)

Veselinović Aleksandar, Tot Ivan , Gavrilović Dejan, Stojković Saša:
SOFTVERSKO - HARDVERSKA PLATFORMA ZA UPIS I ČITANJE BIOMETRIJSKIH PODATAKA VOJNIH LICA KORISTEĆI MMC SD KARTICE (str. 350)

Gavrilović Dejan, Veselinović Aleksandar, Tot Ivan, Stojković Saša:
SOFTVERSKO - HARDVERSKO REŠENJE ZA KONTROLISANJE MOBILNIH PLATFORMI (str. 353)

Dragović Rade, Klipa Đuro, Perović Bojan , Dragović Dragan:
STRATEŠKO UPRAVLJANJE PRAVOSUĐEM ZASNOVANO NA SISTEMU ZA PODRŠKU ODLUČIVANJA (str. 284)

Stamatović Dejan, Karalejić Aleksandra:
ULOGA STORAGE I SAN INFRASTRUKTURE U DRP PROJEKTU U KOMERCIJALNOJ BANCI AD BEOGRAD (str. 188)

Katzenberger Duvnjak Vida, Spasojević Momčilo, Marković Vidan:
UPRAVLJANJE PORTFOLIOM PROJEKATA NA BAZI FINANSIJSKIH PARAMETARA I KOMPANIJSKE STRATEGIJE (str. 279)

Jovanović Velibor, Mirčevski Marjan, Jovanović Danko:
UTICAJ AUTOMATIZACIJE DISTRIBUTIVNIH CENTARA NA OPTIMIZACIJU LANACA SNABDEVANJA I PERSPEKTIVA IMPLEMENTACIJE U VOJSCI SRBIJE (str. 345)

Brković Mirjana, Košutić Duško, Urošević Vlade
WEB APLIKACIJA ZA PRIJEMNA I PERIODIČNA ISPITIVANJA RENDGEN APARATA (str. 237)

 
vrh strane povratak na meni sponzor CD zbornika: