Radovi po programskim oblastima: RAČUNARSKE MREŽE I TELEKOMUNIKACIJE  
 
Broj radova: 15

Suša Vladimir, Bajčetić Jovan , Pavlović Boban:
ANALIZA PERFORMANSI MTIS MREŽE POMOĆU OPNET SIMULATORA (str. 366)

Pavlović Boban, Bajčetić Jovan , Suša Vladimir :
ANALIZA QOS ZAHTEVA U VOIP TEHNOLOGIJI PRENOSA (str. 371)

Stanković Zoran, Milovanović Ivan, Dončov Nebojša, Milovanović Bratislav:
EFIKASNA DOA ESTIMACIJA STOHASTIČKOG IZVORA KORIŠĆENJEM NEURONSKIH MREŽA (str. 392)

Denić Dragan, Dinčić Milan, Miljković Goran, Jocić Aleksandar, Milenković Vladeta:
IZBEGAVANJE RADIO KOLIZIJA NA DIGITALNOM RADIO MODEMU RNO501V2 U SISTEMU ZA DALJINSKO NADGLEDANJE I KONTROLU (str. 428)

Jokanović Dušan:
JEDAN PRISTUP PLANIRANJU KONTROLE RF SPEKTRA (str. 397)

Krstajić Nataša, Stojanović Draško:
KOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA U KOMERCIJALNOJ BANCI AD BEOGRAD – DISASTER RECOVERY REŠENJE (str. 360)

Bojičić Srđan, Milosavljević Violeta:
MODERAN PRISTUP U MONITORINGU IPTV SERVISA (str. 376)

Terzić Miroslav, Inđić Dejan, Savevski Dragoslav:
ODREĐIVANJE LOKACIJE VF EMITERA SA JEDNOM RADIOGONIOMETARSKOM STANICOM (str. 413)

Perić Zoran, Nikolić Jelena:
OPTIMIZACIJA KVAZILOGARITAMSKOG KOMPANDORA ZA LAPLASOV IZVOR (str. 424)

Klipa Đuro, Dragović Rade:
PRIMENA NAGIOS SOFTVERA ZA PRAĆENJE MREŽNIH RESURSA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE (str. 356)

Milovanović Ivan, Milovanović Bratislav, Stanković Zoran, Dončov Nebojša, Mišić Ivan:
PROGRAM ''MWAA-BEAMFORMER'' ZA ANALIZU RADA ADAPTIVNIH ANTENSKIH NIZOVA (str. 386)

Simić Radoslav:
PTP PROTOKOLI U PAKETSKIM MREŽAMA (str. 403)

Glišić Dragana, Radmilović Nebojša, Krajnović Nikola, Nešić Vladimir:
REDUNDANSA MODBUS TCP PROTOKOLA ZA INTEGRACIJU SPECIJALNIH MERNIH SISTEMA U DCS (str. 380)

Bojović Petar, Gajin Slavko:
TESTIRANJE I ANALIZA FUNKCIONALNOSTI INTERNET DOMENA REPUBLIKE SRBIJE (str. 407)

Atanasković Aleksandar, Milovanović Bratislav, Budimir Đurađ, Maleš Ilić Nataša
UTICAJ NEBALANSNOSTI I/Q MODULATORA NA NELINEARNA IZOBLIČENJA POJAČAVAČKOG STEPENA PREDAJNIKA (str. 419)

 
vrh strane povratak na meni sponzor CD zbornika: