Radovi po programskim oblastima: RAZVOJ SOFTVERA I ALATI  
 
Broj radova: 20

Mitić Mila :
AGILAN RAZVOJ SOFTVERA: DOPRINOS RAZUMEVANJU KORIŠĆENJEM KRITIČKIH SISTEMSKIH HEURISTIKA (str. 501)

Dražić Miroslava, Đorđević Dragana, Kukolj Dragan, Pokrić Maja, Vitas Milana:
ANALIZA PATENTNIH PORTFOLIJA POMOĆU PROGRAMSKOG ALATA PSALM (str. 513)

Tasić Miodrag, Kolundžija Branko:
AUTOMATSKO ODREĐIVANJE ZATVORENIH OBLASTI U SOFTVERSKOM PAKETU ZA ELEKTROMAGNETSKO MODELOVANJE I ANALIZU WIPL-D (str. 469)

Vasiljević Ivan, Milosavljević Gordana, Dejanović Igor, Filipović Milorad:
DEFINISANJE DSL FAMILIJA UZ OSLONAC NA MORP META-METAMODEL (str. 494)

Jovanović Martin, Todosijević Dejan:
DSI - OKVIR ZA SEMANTIČKO PROŠIRENJE E-UČENJA (str. 524)

Jajac Nikola, Predić Bratislav, Stojanović Dragan:
EFIKASNO PREPOZNAVANJE FIZIČKIH AKTIVNOSTI NA ANDROID MOBILNIM UREĐAJIMA (str. 537)

Vojnović Zoran, Nejgebauer Ivan, Sudarević Aleksandar, Kerac Milan:
IMPLEMENTACIJA SISTEMA ZA VEB-KONFERENCIJU KORIŠĆENJEM BIGBLUEBUTTON PLATFORME (str. 528)

Radmanović Miloš, Gajić Dušan:
IMPLEMENTACIJA SPEKTRALNIH TRANSFORMACIJA VIŠEZNAČNIH LOGIČKIH FUNKCIJA NA VIŠEJEZGARNIM CPU PLATFORMAMA (str. 542)

Radmanović Miloš:
JEDNO REŠENJE ZA VIZUELIZACIJU DIJAGRAMA ODLUČIVANJA U DD PAKETIMA KORIŠĆENJEM DOT SKRIPT JEZIKA (str. 483)

Matijašević Saša, Veličković Zoran:
MULTIMEDIJALNI IP SERVER SA PODRŠKOM HETEROGENIM MREŽAMA (str. 462)

Pavlović Rade, Petrović Vladimir:
MULTISENZORSKO SJEDINJAVANJE MONOHROMATSKIH SLIKA U KOLOR SLIKU (str. 519)

Manojlović Vladislav:
PREDSTAVLJANJE PREKIDAČKIH FUNKCIJA POMOĆU KUBOVA (str. 467)

Vukmirović Petar, Horvat Laslo, Belić Katarina:
PRIMENA NEPREKIDNE INTEGRACIJE (str. 479)

Nejković Valentina, Tošić Milorad:
RAZVOJNO OKRUŽENJE SISTEMA ZA E-UČENJE ZASNOVANIH NA RAČUNARSTVU DRUŠTVENIH MREŽA (str. 473)

Kojić Nemanja, Protić Jelica, Oklapi Erna, Drašković Dražen:
SOFTVERSKA REALIZACIJA JEZGRA ZA ANALITIČKU I SIMULACIONU EVALUACIJU PERFORMANSI RAČUNARSKIH SISTEMA (str. 548)

Milošević Jovan, Pavlović Milan, Kojić Nenad:
UPRAVLJANJE I KONTROLA UDALJENOG RUTERA POMOĆU SMS-A (str. 532)

Drobnjak Ratko, Jauković Dejan:
USSD PLATFORMA (str. 458)

Krstin Milan, Radaković Milan:
UVOD U RAZVOJ PORTALA NA DOTCMS PLATFORMI (str. 489)

Milenković Aleksandar, Stoimenov Leonid, Stanković Tatjana, Janković Dragan, Stojković Marija, Veljanovski Aleksandar:
WEB SISTEM ZA POMOĆ U ODLUČIVANJU I ANALIZU PODATAKA MEDICINSKOG INFORMACIONOG SISTEMA MEDIS.NET (str. 507)

Janev Angel, Ivan, Stoimenov Leonid, Stanković Milena, Ranđelović Momčilo
ZAHTEVI ZA SOFTVERSKO REŠENJE ZA “WEB E-TESTING” (str. 455)

 
vrh strane povratak na meni sponzor CD zbornika: