Radovi po programskim oblastima: VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I RAČUNARSKA SIMULACIJA  
 
Broj radova: 12

Vuković Dubravka, Vukadinović Katarina, Vukićević Ivana:
LOCIRANJE ŽELEZNIČKOG DEPOA: STUDIJA SLUČAJA "BEOVOZ" (str. 583)

Kablar Nataša, Kvrgić Vladimir:
MATEMATIČKI MODEL I SIMULACIJA IL1 – NFKB BIOLOŠKOG MODULA (str. 560)

Đorović Boban, Lukovac Vesko, Pamučar Dragan:
MODELOVANJE ADAPTIVNE NEURONSKE MREŽE ZA IZBOR EKSPERATA U PROCESU GRUPNOG ODLUČIVANJA (str. 601)

Šaletić Dragan, Tomić Milan:
O OPTIMIZIRANJU NEURALNIH MREŽA KORIŠĆENJEM GENETSKIH ALGORITAMA (str. 588)

Vujatović Branko, Jovančić Dubravka:
PRIMENA EKSPERTNOG SISTEMA ZA REŠAVANJE PROBLEMA KOD UMREŽENIH RAČUNARA (str. 554)

Pot Mikloš, Trpovski Željen:
REKONSTRUKCIJA HV-KONVEKSNIH BINARNIH MATRICA METODOM TABU PRETRAGE NA OSNOVU DVE I ČETIRI PROJEKCIJE (str. 607)

Samardžić Biljana, Zlatković Bojana:
SIMULACIJA BIFURKACIONIH I ESCAPE-TIME DIJAGRAMA KASKADNIH NELINEARNIH SISTEMA PRIMENOM PROGRAMSKOG PAKETA MATLAB (str. 617)

Francuski Mirko, Mišić Marko, Tomašević Milo :
SIMULACIJA RAČUNARSKOG PROTIVNIKA U IGRI POTAPANJE BRODOVA NA ANDROID PLATFORMI (str. 611)

Milosavljević Milan, Vasiljević Nenad, Milinković Sanjin, Vesković Slavko, Branović Irina :
SIMULACIONI MODEL ŽELEZNIČKO – DRUMSKOG TERMINALA U TEHNOLOGIJI „POKRETNIH AUTOSTRADA“ (str. 566)

Protić Jelica, Marković Dejan, Romić Uroš, Kojić Nemanja, Drašković Dražen, Marjanović Aleksandra, Kovačević Branko:
SOFTVERSKI ASPEKTI PROCEDURE SAMOVREDNOVANJA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU (str. 595)

Brtka Vladimir, Berković Ivana, Brtka Eleonora, Ognjenović Višnja:
VEŠTAČKA NEURONSKA MREŽA I ANALIZA PODATAKA (str. 578)

Zahirović Munir, Zajmović Mahir, Salkić Hadžib
VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA VS. LJUDSKA INTELIGENCIJA – RAZLIČITI PRILAZI SAGLEDAVANJU PROBLEMA (str. 572)

 
vrh strane povratak na meni sponzor CD zbornika: